Kalendarz

| piątek, 31 sierpień 2018 |
Termin globalny

Świadcz. urlop. nauczycielowi

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Zgodnie z art. 53 ust. 1a KartaNU z odpisu na fundusz wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w ustawie o ZFŚS, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.