Samodzielny księgowy-finansista, Pracownik do spraw kadr i płac, Podatki, Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe w firmie, Finanse publiczne, Ubezpieczenia społeczne, Otwarte Fundusze Emerytalne, Bankowa obsługa klienta, Inwestycje gospodarcze, Analiza ekonomiczna

30 godzinny kurs adresujemy do osób, które pragną uruchomić prowadzą działalność gospodarczą, gdzie konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości (np.: spółka z o.o.), chcą prowadzić księgowość wspólnocie mieszkaniowej oraz osób, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu.

Jednak również tam, gdzie wymaga się jedynie PKPiR (podatkowa książka przychodów i rozchodów) potrzebna jest specjalistyczna wiedza z zakresu podatków i rachunkowości. Program przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych.

Koszt kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): 1476,00 PLN

100 godzinny (w tym 20h stacjonarnie, pory dnia/tygodnia do ustalenia) kurs adresujemy do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Może być pomocny dla osób zajmujących się zawodowo HR, pośrednictwem pracy czy doradztwem personalnym oraz świadczeniem pomocy prawnej w tym zakresie.

Program przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych. Czego się tam nauczymy? Kurs kładzie wielki nacisk na praktykę: nabytą wiedzę będziecie mogli przetestować na miejscu. Wykładowca przećwiczy z Wami konkretne przykłady.

Publikowane materiały adresujemy do zarządców i zarządów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz gestorów i właścicieli zasobów lokalowych.

Treść obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych. W materiałach dydaktycznych są gotowe procedury, pojęcia, organy, wzory uchwał i wyliczenia w plikach .xls bez haseł czy blokad itd.