Biblioteka Akademii

1 Zarządzanie i Edukacja

Czasopismo  Zarządzanie i Edukacja ISSN 1428-474X  link